Projektowanie wnętrz klasycznych – krok po kroku

W projektowaniu wnętrz podział prac na konkretne etapy ma ogromne znaczenie. Dzięki temu można zachować należyty porządek, a więc element kluczowy w tej kwestii. Każda  część tego złożonego procesu ma swoje miejsce w czasie i nie jest przypadkowa – wszystko jest dokładnie zaplanowane, ponieważ tylko idąc zgodnie z wytycznymi, można osiągnąć satysfakcjonujące efekty w terminie ustalonym w umowie.

Kolejne etapy projektowania wnętrz, które realizujemy, są zarządzane i wykonywane przez specjalistów w konkretnych dziedzinach, dzięki czemu mają Państwo pewność, że każdy, nawet najmniejszy szczegół został przemyślany i jest maksymalnie dopracowany. Nie ma u nas miejsca na jakiekolwiek przypadek– wszystko jest zawsze dopięte na ostatni guzik, zgodnie z tym, co zostało ustalone z klientem podczas konsultacji i tym, co zostało umieszczone w obowiązującym kontrakcie.

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas etapami aranżacji wnętrz i obejrzenia, jakiego typu prace wykonywane są w każdej części tego złożonego procesu.

Przyjęty przez nas proces pracy nad projektem obejmuje 5 etapów

Przebieg dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestora oraz powierzonego nam zakresu realizacji.


Etap 1 

START PROJEKTU

 • Analiza potrzeb
 • Omówienie zakresu projektu
 • Dedykowana oferta
 • Umowa

Rozmowa i zrozumienie wymagań w kontekście wielowymiarowego projektu to połowa sukcesu. Na wstępnych spotkaniach oceniamy inwestycję, a następnie tworzymy dopasowaną koncepcyjnie, kapitałowo i pod względem czasu realizacji ofertę. Etap ten ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu przedsięwzięciem opartym o postawione cele i priorytety. 


Etap 2

KONCEPCJA

 • Inwentaryzacja
 • Projekt koncepcyjny
 • Szczegółowy projekt koncepcyjny
 • Wizualizacje 3D

Na podstawie inwentaryzacji architektonicznej budynku tworzymy dokumentację techniczną, która stanowi punkt wyjścia projektu koncepcyjnego. W kolejnych krokach powstaje schemat estetyki i inne bardziej szczegółowe opracowania, szkice detali i fotorealistyczne wizualizacje 3D.


Etap 3

PROJEKT

 • Pomoc w wyborze dostawców i wykonawców
 • Projekt wykonawczy
 • Projekt warsztatowy elementów wyposażenia wnętrz

Pomagamy w wyborze dostawców i wykonawców, analizujemy wyceny i sporządzamy kosztorysy. Zwieńczeniem etapu jest projekt wykonawczy scalający działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. Na życzenie wykonujemy od podstaw autorskie projekty unikatowych mebli i elementów wyposażenia wnętrz.


Etap 4 

REALIZACJA PROJEKTU

 • Harmonogram dostawczo-wykonawczy
 • Koordynacja prac
 • Nadzór autorski

Perfekcyjność w planowaniu i bieżąca koordynacja na każdym etapie prac są podstawą sprawnej realizacji.  Naszą kluczową przewagą, niezwykle istotną na tym etapie są zbudowane na wieloletniej współpracy i zaufaniu relacje z podwykonawcami i dostawcami klasy premium oraz dóbr luksusowych z całej Europy. Przekłada się ona bezpośrednio na wysoką jakość wykonania oraz komfortową atmosferę na budowie, a finalnie na spokój i zadowolenie inwestorów.


Etap 5

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 • Odbiory
 • Podsumowanie prac

Docelowa weryfikacja wykonanych prac i formalizacja wszystkich odbiorów to prawie ostatni krok. Na koniec wspólnie podsumowujemy projekt i symboliczny moment, by wspólnie świętować nowe życie inwestycji. Zawsze pozostajemy w kontakcie, na życzenie pomagamy również w doborze i zakupach elementów wyposażenia.